Szülői munkaközösség

A Mindszenti Általános Iskola Szülői munkaközösségének éves munkaterve

2021/2022. tanév

Dátum Téma
2021. szeptember 13. Alakuló értekezlet

Tisztségviselők és a vezetőség megválasztása

Az éves munkaterv elfogadása

2021. október 05 . Nyílt tanítási nap – felső tagozat
2021. október 06 Nyílt tanítási nap – alsó tagozat
2021. október 12. A báli sütemények rendezése
2021. október 21. A tombolatárgyak begyűjtésének határideje
2021. november 03. A tombolatárgyak csomagolása
2021. november 06. Jótékonysági bál
2021. november 16. Ötletelő a karácsonyi vásárra
2021. november Esetleges kézműves nap
2021. november Esetleges kézműves nap
2021. november. szülői értekezletek
2021. december Karácsonyi vásár
2021. december Mikulás napi ünnepség
2021. december 21. Karácsonyi műsor
2022. január Félévértékelő SZMK gyűlés
2022. február . Farsang
2022. március március 15. ünnepség
2022. április . iskola udvar rendezése
2017. május anyák napja
2017. június Évzáró értekezlet

SZMK – Szülői munkaközösség

A szülői munkaközösség tagsága és jogai:

 1. A szülői munkaközösségi tagság a tanulói jogviszonnyal automatikusan keletkezik, és a tanulói jogviszony megszűnésével automatikusan megszűnik.
 2. A szülő ezen szervezeten keresztül gyakorolhatja azokat a jogokat, amelyek őt megilletik. Ezt támogatja
  • a közoktatási törvény
  • a nemzeti köznevelésről szóló törvény
  • az iskola belső szabályzata.

Céljai:

 1. A szülők tájékoztatása, véleményük kikérése és érdekeik képviselete a gyermekük oktatásával és oktatási körülményeivel kapcsolatos kérdésekben.
 2. A szülők közötti összefogás és kapcsolat az intézménnyel.
 3. Az intézményben folyó munka (oktatás – nevelés) támogatása, az ezzel kapcsolatos állásfoglalás.
 4. Az oktatás feltételeinek és minőségének javítása az intézménybe járó gyermekek érdekében.
 5. A felmerülő problémák megoldása.

A szülői munkaközösség felépítése és működése:

Az iskola részeként, választmányban végzi munkáját. Megválasztása a mindenkori szülői értekezlet keretében történik.

Tagja lehet bármelyik szülő, aki kedvet érez ahhoz, hogy szabadidejében tevékenykedjen az iskolás gyerekek életének gazdagításáért.

Megválasztása nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik. Az osztályok két főt delegálnak a munkaközösségbe.

Az első SZMK gyűlésen a választmányi tagok javaslatot tesznek a tisztségviselők személyére.

A működési tervről a szülői szervezet maga dönt, de figyelembe veszi az iskola éves munkatervét is.

A szülők és a pedagógusok munkája legyen összhangban. Erre lehetőség nyílik:

 • szülői értekezleteken
 • nyílt napok alkalmával
 • nyilvános ünnepségek keretében
 • hirdetőtáblán kitett információkon keresztül.

Az SZMK megpróbál különböző iskolai rendezvényeken adományokat, bevételeket gyűjteni, amelyből a gyermekek programjait támogatja, vagy eszközvásárlásban vesz részt.

A munkaközösség pénzével az SZMK tagjai rendelkeznek. Bármilyen kiadás az ő szavazásuk után történhet.

A szülők egymás közötti kapcsolattartását az internet is segíti ami  egy zárt közösség, amelyen belül a szülők és az intézményvezető is tarthatják a kapcsolatot egymással. Az értekezletek időpontjáról tudunk egyeztetni, hogy a lehető legtöbb szülő ráérjen, és részt tudjon venni rajta.

Lehetőség van az ötletek, javaslatok megvitatására.

A pozitív visszajelzések megerősítenek abban, hogy jó formája a kapcsolattartásnak.

SZMK