Felvételi körzethatárok

A Mindszenti Általános Iskola Székhelye

(6630 Mindszent, Szabadság tér 2-3.) felvételi körzete:

 Ady E. utca, Akácfa utca, Andrássy utca, Arany J. utca, Áchim A. utca, Árpád utca, Árvíz utca, Bajcsy-Zs. utca, Batthyányi utca, Báthory utca, Bem utca, Bene utca, Bercsényi utca, Bethlen G. utca, Bocskai utca, Budai N. A. utca, Búzavirág utca, Csokonai utca, Damjanich utca, Deák F. utca, Dobó utca, Erzsébet királyné utca, Esze T. utca, Görbe utca, Hársfa utca, Hold zug, Horváth Gy. utca, Hódosy utca, Hunyadi utca, József A. utca, Kápolna utca, Kiss E. utca, Klapka utca, Kodály Z. utca,  Kossuth L. utca, Köztársaság tér, Kőrösi Cs. S. utca, Kun utca, Liliom zug, Malom zug, Mátyás király utca, Mező utca, Móra F. utca, Munkácsy utca, Napkelet utca, Nyomás sor, Oncsa sor, Petőfi utca, Rákóczi utca, Rózsa utca, Somogy utca, Szabadság tér, Szabadság utca, Széchenyi utca, Szőlő utca, Szent István utca, Szent László utca, Tanya páratlan 1/A-tól 13-ig, 113-135-ig, 457, 473-tól 475-ig, Tanya páros 8-tól 24/A-ig, 122-126-ig, 390-től 446-ig, 456-tól 474/A-ig, Táncsics M. utca, Tisza utca, Tóalj sor, Vadnai utca, Vajda utca, Vasút utca, Vörösmarty utca, Zrínyi utca.

 

  A Mindszenti Általános Iskola Tagintézménye

(6630 Mindszent, Iskola u. 72-76.) felvételi körzete:

Bartók B. utca, Bereczki J. utca, Botos L. utca, Déli utca, Dózsa Gy. utca, Elege utca, Észak utca, Garami E. utca, Iskola utca, Jókai utca, Kinizsi P. utca, Kölcsey utca, Ludas utca, Mikszáth K. utca, Móricz Zs. utca, Munkás utca, Szántó K. J. utca, Tanya páratlan 67-től 95-ig, 151-től 239/C-ig, 243-tól 299-ig, Tanya páros 52-től 100-ig, 140-től 228-ig, 244-től 342-ig, Téglás utca, Thököly utca, Új utca, Viharsarok utca.