Iskolánk története

A Központi Általános Iskola története

kozpontiiskola

1952 – A belterületi iskola elnevezése Központi Általános Iskolára változott

1952/53 – Dolgozók általános iskolája indul, mely nagyban hozzájárul az írástudatlanság csökkentéséhez.

1958 – Kisegítő iskolai csoport oktatása indul, mely kis létszámmal a mai napig működik

1963/65 – Négy tantermes gimnázium épül, mely azonban nem tudja felvenni a versenyt a környező városok középiskoláival, s csak 1968-ig működik. A gimnáziumi oktatás megszűnésével az általános iskola kapja meg az épületet, ami hozzájárul az általános iskolai zsúfoltság megszűnéséhez. Ettől az időtől megszűnt a délutáni tanítás a Központi Általános Iskolában. Az 1963-as tanterv bevezetésével, majd az ezt követő tantervi reformokkkal javultak az oktatás feltételei. Nagy beruházások nem történtek, azonban kisebb bővítésekkel , átalakításokkal politechnikai műhely, később technika terem, iskolai könyvtár, napközis konyha kialakítására került sor.

1983 – Megalakul az Iskolaszöveti csoport a Mindszenti ÁFÉSZ támogatásával. 10 éven keresztül országosan is kiemelkedő sikerrel működik.

1986 – Sportcsarnok épül a Központi Általános Iskolában, mely az iskolai testnevelésen túl a lakossági igényeket is kielégíti.

1994 – Nagy sikerrel megrendezzük az első jótékonysági bálat s ezzel egy időben létrejön az Iskolabarát Alapítvány. Ezek bevételéből az eltelt 10 évben számos nagyon hasznos tevékenység, szabadidős program támogatására és a tárgyi feltételek javítására nyílt lehetőség. Többek között sikerült felújítani az iskolaudvari sportpályákat, lehetővé vált a klubszoba kialakítása, számítógépek vásárlása, a könyvtár állományának bővítése, a gyakorlókert mintakertté alakítása és fásítása, a tehetséges gyermekek versenyeken való indítása, a lányiskola udvarán fajátszótér létrehozása, a hátrányos helyzetű gyermekek táborozásának támogatása, az iskolahét programjainak támogatása, stb.

1994 -Speciális szakiskolai képzés indul, mely három tanéven át működik.

1998/99 -1. és 7. évfolyamon elindul a NAT és elkészül a Pedagógiai Programunk

2000 – A „gimnázium” épületében lévő volt szolgálati lakásban berendezzük az új informatika termet és beköltözik az udvari faházból az iskolai könyvtár is.

2001 – Pályázaton nyert pénzből 15 új számítógéppel gazdagodott az informatika terem

2001/2002 -1. és 5. évfolyamon helyi tanterv bevezetése

  1. 2003. július 1-jén újra összevonásra kerül a két iskola, és a Dózsa-telepi rész telephelyként működik tovább, közös igazgatás alatt. Az iskola új neve: Mindszenti Általános Iskola

2003 – Hartheimi diákcsereprogram kezdete

2003/2004 – 1. és 5. évfolyamon elindul a 10/2003.(IV.28.)OM rendelet alapján történő tananyag csökkentését figyelembe vevő Kerettanterv

A Dózsa-telepi Általános Iskola története

dozsatelepitagintezmeny

/ Forrás: Iskolatörténeti naplók/

1929 A Szent Imre – telepen 4 tantermes, nevelői szobával, valamint szolgálati lakással ellátott iskola épült.

1930 4 alsó tagozatos osztállyal, 230 fő tanulóval megkezdődött a tanítás. Az iskola a belterületi igazgatósághoz tartozott.

1946 Megalakult az úttörőcsapat. A telepen kihelyezett rajok működtek.

1947 Állami általános Szt. Imre telepi együttműködő fiókiskola – az iskola neve és státusza.

1948 Dózsa-telepi fiókiskolára változott az elnevezés.

1950/51 A II. félévtől 67 fővel megindult az 5. osztályban is a tanítás.

1952 A négyosztályos iskola nyolc osztályossá fejlődött – önálló igazgatósággá alakult Dózsa telepi Általános Iskola néven. Hozzácsatolták a 6 tanyai iskolát 8 tanulócsoporttal. (Elege, Alsóludas, Felső-ludas, Téglás, Hegyeshalom,Koszorúhalom).Első igazgatója Nagy István (magyar-történelem szakos tanár) lett, aki nyugdíjazásáig, 1984-ig vezette az iskolát.Megalakult a Dózsa György Úttörőcsapat. Csapatvezető: Nagy István. 292 tanuló közül 191 kisdobos és úttörő.

1953 Kulturális szemle – járási forduló I. hely „Légy munkára, harcra kész” – sportverseny atlétika I. hely.

1954 Bekapcsolódás a hulladékgyűjtési akcióba és az őszi mezőgazdasági betakarítási munkába.

1955 32 fős tánccsoport alakult, megyei versenyen kiváló minősítést ért el üveges táncával. Megkezdődött a régiségek gyűjtése.

1956 Megalakult az iskola énekkara. Országjáró túrát szerveztek Miskolctapolcára

1957 Megalakult az első szakkör (történelem-magyar).

1958 A Dózsa-telepi és a tanyai iskolák úttörőcsapatai egyesültek.

1959 Megszervezték az első nyári tábort Fonyódligeten.Átadták a Dózsa-telepi Óvodát (Elege u.), amely az iskola igazgatóságához tartozott 1981-ig. Vezetői: Katona Mária és Vass Sándorné

1960 Fotó- és rajzszakkör alakult. Befejeződött az új iskolaszárny építése. (4 tanteremmel, 2 szertárral, 1 kisműhely teremmel és szolgálati lakással).Kéksirály – vízi őrs alakult.

1961 Megalakult a Falusi Ifjúsági Szövetkezet. Külföldi levelezések indultak. (Románia, Szovjetunió, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Lengyelország).Megkezdődött a pályaválasztási tanácsadás.

1962 Megalakult a könyvtár 299 könyvvel (500 Ft értékben).

1964 „Expedíció a jövőbe” táncával a tánccsoport járási I. és megyei II. helyezést ért el. Részvétel a járás által szervezett ómassai táborban.Elindultak a tanulmányi versenyek. Oroszból országos 7. helyezést ért el egy tanuló.

1965 Színjátszó csoport és fiú tánccsoport alakult. Az iskola kórusa járási versenyen aranyérmet nyert. Első farsangi rendezvény. Elkészült az iskola történetének krónikája 1952-től.

1966 Elkezdte munkáját a Pajtás Újság tudósítóinak csoportja. Meseíró pályázaton megyei I. helyezést ért el egy fiú tanuló. Családi ünnepek (névadó, házasságkötés) köszöntése műsorral.

1967 Az Ifjú egészségőr csoport járási I. helyezést ért el.

1968 A 2064. sz. Dózsa György Úttörőcsapat elnyerte a KISZ KB Vörös Selyemzászló kitüntetést.

1969 A honvédelmi szakkör lövészcsapata megyei I. helyezett lett.Az első külföldi tábor Lengyelországban.

1970 Egy tanteremmel és tálalókonyhával bővült az iskola.

1971 A Mindszenti Tanácstól sátorpark fejlesztésre 11.200,- Ft-ot kapott az iskola. (4 db 4 személyes sátor).

1972 A Pajtás Újság tudósítócsoportja kiemelkedő munkájáért 10 fővel jutalomtáborozáson vett részt. Gyárlátogatások (Martfűi cipőgyár, Tiszaivegyikombinát, Egri dohánygyár, diősgyőri vasöntöde, hódmezővásáhelyimérleggyár).

1973 A krónikás Hörcsög őrs kiemelkedő munkájával országos I. helyezést ért el és kapott egy lemezjátszót. 10 fő a parlamenti fenyőünnepen vett részt.”Galilei csillagász segédje voltam” – megyei I. helyet hozott el a Kepler őrs. „Nem térkép e táj” akcióban világjáró úttörőink az NDK-ban táboroztak 20 napig. Az egész iskola Pusztaszerre kirándult.

1974 Az úttörőcsapat elnyerte a KISZ KB Vörös Selyemzászló Szalagját. Rajnapló pályázattal 2 hetes zánkai táborozást nyert az Ady Endre raj.

1975 A Lenin tsz fürdőjének fásításában 720 munkaórával vettek részt az iskola tanulói.

1976 A Magyar Rádió által meghirdetett és szervezett Ünnepi körtánc országos vetélkedőn III. helyezést ért el az iskola csapata. Jutalomként 10 versenyző 2 hetes zánkai táborozáson vett részt. Mindszent Nagyközségi Tanács Művelődési Bizottsága köszönetét fejezte ki és dicséretben részesítette az iskolát a nyári családi ünnepeken való szerepléséért.

1977 Az Éneklő Ifjúság versenyen az énekkar rádiós felvételt nyert. A fémipartól ajándékba öltözőt kapott az iskola a sportpályára. Pályaválasztási járási vetélkedőn I. helyezést ért el a csapat. Az első kötelező iskolaorvosi vizsgálat.

1978 Dózsa Sportnapot szerveztek a nagyközség „apraja és nagyja” számára.

1979 A Nemzetközi Gyermekév alkalmából egy tanuló angliai táborozáson vett részt kiemelkedő munkájáért. Elkészült a bitumenes pálya.

1981 Gyermeknapon átadták a faházat, melyben helyet kapott a könyvtár és a klub.

1982 Kisdobos énekkar alakult, akik megyei döntőn I. helyezést értek el. A felsős énekkar ismét rádiós felvételt nyert. A 30 éves születésnapon a meglepetés négyemeletes óriástorta volt, melyet Bánfi Károly cukrász; az iskola volt tanítványa irányításával készítettek

1983 Az iskola kórusa elnyerte az Év kórusa címet. A fémipar egy konténert ajándékozott az iskolának, melyet öltözőnek használtak. KISZ KB Vörös Selyemzászló Csillag kitüntetést kapott az úttörőcsapat.

1984 Teremtsünk értéket – hulladékgyűjtő akcióban jutalomként 10 napos csillebérci táborozást nyertek. KRESZ országos versenyen, Nyíregyházán 8. helyezést ért el egy tanuló, aki jutalomként az NDK-ban táborozhatott. Egy egész nap Budapesten.

1987 Nagyméretű társadalmi összefogással elkészült az iskola tornaterme. Részvétel a Dózsások találkozóján Tyukodon.

1988 Író-olvasótalálkozó Petrovácz István ifjúsági íróval. Kiváló tanulmányi és közösségi munkája elismeréseként két fiú tanuló jutalomúton volt a Tátrában.

1989 Szülőföldem Magyarország akció keretében egész éves vetélkedősorozatra került sor (képeslapgyűjtés; a főváros, a megye, megyeszékhely és Magyarország bemutatása képekben). Az első iskolai rádiós vetélkedő a felsősöknek.

1990 Megalakult a Dózsa Diákönkormányzat. Feladata: A tanulók érdekképviselete, szabadidős programok, kulturális- és sportversenyek szervezése. Első mesevetélkedő az alsósoknak.

1991 Felső tagozatos helytörténeti tábor a tsz fürdőjében. A tanulók Mindszent történetét és népéletét dolgozták fel.

1992 Az első alsó tagozatos kézműves tábor a fürdőben.

1993 Smidt Egon (ornitológus) előadása az iskolában. Hidegtálkészítő versenyek kezdete.„ Az állatok is szabadon szeretnek élni „ című országos rajz pályázaton 2. helyezést ért el egy tanuló. Jutalmul elutazhatott a gansendorfiSzafari Parkba. Mindszent várossá avatásának megünneplése.

1994 Országházi látogatás. Elindult az „Évfolyam történésze” verseny. Megalakult az Iskolaszék.

1995 Létrejött az „Együtt a Dózsa-telepi Általános Iskolások Jobb Jövőjéért” Alapítvány. Honfoglalás 1100. évfordulójára rendezett szentesi vetélkedőn I. lett az iskola csapata.

1996 Első városismereti vetélkedő. Kárpátaljai gyerekek fogadása.AMillecentenárium megünneplése.”A magyar államiság kezdetei” országos pályázaton egy fiú tanuló Mindszent honfoglalás kori leletei c. pályázatával I. helyezést ért el.Az első alapítványi díjak átadása (Év Tanítója, Év Tanára, Év Tanulója, Év osztálya, Dózsa-díj).

1997 Az első jótékonysági bál.

1998 Önfejlesztő Iskolák Egyesülete tagsági viszonyának kezdete. A Városismereti vetélkedő első kupájának végleges elnyerése.

1999 Méltó helyre költözött az iskola könyvtára (5131 db könyvvel) Helytörténeti pályázat: Hazám Magyarország I. hely.

2000 Millenniumi ünnepi műsor a Mindszenti Napokon. Muzslyaivendégszereplés a műsorral.

2001 „ Él a Tisza !” országos környezetvédelmi pályázaton 4. helyezést ért el a csapat. Iskolanapok. Ünnepi műsor a Gazdák Napján.  Muzslyaivendégszereplés: a Magyarnak lenni műsor ősbemutatója.

2002 A Városismereti vetélkedő második kupájának végleges elnyerése. Sportpálya felújítása. Ünnepi műsor Mindszent újratelepítésének 300. évfordulójára a Mindszenti Napokon. Muzslyai vendégszereplés.

2003 Vetélkedő az Európai Unióról. Történelem feladatmegoldó országos versenyen egy fiú tanuló I. helyezést ért el. Július 1. az önálló igazgatóság megszűnése. Táncverseny az iskolában. Halák László a 7. osztály vendége.

2004 Egy fiú tanuló országos német nyelvi versenyen 6. helyezést ért el, mellyel alapfokú nyelvvizsgát szerzett. A horgosi iskola meghívására 4 fő egy hétig táborozott Horgoson. Fenyvesi Félix Lajos író vendégeskedett az iskolában. Országos Népdaléneklési versenyen a Százszorszép trió bronzminősítést kapott.

A Mindszenti Általános Iskola története

 mindszentiskola

2003 a nagy változás éve
Megalakul a Mindszenti Általános Iskola
Az intézmény alapeszméje:

„A mi iskolánk alapvető céljának tekinti a kiegyensúlyozott, érzelem gazdag, önálló, önmaga és mások iránt igényes gyermek nevelését, akinek fontos az eredményes munka, a tanulás, a műveltség megszerzésének igénye, és a társadalom által elfogadott erkölcsi normák szerint igyekszik megvalósítani egyéni és közösségi céljait. A gyermeknek lehetőséget kell kapnia, hogy elérje teljesítőképességének maximumát, képességeinek, ismereteinek birtokában tudja jövőjét tervezni. Arra törekszünk, hogy olyan önfejlesztő, alkotni képes, egészséges személyiséggé váljon, aki bízik önmagában, felelősséget érez önmaga, embertársai és környezete iránt.”

A 2003. évi intézményi összevonás következtében, a város egyetlen általános iskolájának olyan alapokat kell biztosítani diákjai számára, amelyek birtokában a 8. osztály elvégése után bármely középiskolában megállják a helyüket. Ezért különösen fontos az, hogy a képességkibontakoztatás, felzárkóztatás az iskola rendszerében minden területre, tantárgyra kiterjedjen, annak érdekében, hogy a középiskolák által elismert eddigi eredményeinket megtarthassuk.

A Mindszenti általános Iskola az oktató-nevelő munkáján túl a továbbiakban is szereplője kíván lenni a kisváros kulturális életének, fenntartva kapcsolatát az önkormányzattal és annak intézményeivel, a civil szervezetekkel. A városi és egyéb rendezvényeken való színvonalas szerepléssel, részvétellel hozzá kíván járulni azok sikeréhez.

Színvonalas pedagógiai munkával biztosítani kívánjuk a feltételeket a tanulói személyiség sokoldalú fejlődéséhez. Mindezt együttműködve a szülőkkel, akiknek meg kell adni a lehetőséget, hogy minél szélesebb körben tájékozódjanak az iskolai életről, gyermekeik haladásáról. Az önkormányzat által felvállalt finanszírozás mellett meg kell keresnünk azon pályázati forrásokat, amelyek anyagi fedezetet nyújtanak a pedagógiai munka, az infrastruktúra fejlesztéséhez, annak érdekében, hogy az intézmény az iskolahasználók elvárásai szerint működjék.
Az iskolában folyó oktató-nevelő munka céljai:

  • Pozitív személyiségjegyek, reális önismeret, önértékelés kialakítása
  • Szilárd, biztos, a továbbtanulást biztosító ismeretek nyújtása, értelmi, különösen az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek fejlesztése.
  • Egészséges életmód, a természet szeretetére, védelmére való igény, környezettudatos magatartás kialakítása.

A hatékony iskolai oktatás érdekében az intézmény innovációs tevékenységrendszerébe beépülnek a különböző mérések, pedagógiai vizsgálatok programok.